Skládka Řevnice
Úvodní stránka
Fotogalerie
Články
KontaktTOPlist Slovo úvodem

Řevnicemi hýbou emoce, takto trefně nazvala svůj článek v Ruchu paní Cvancingerová. Co k tomu dodat, snad jen, že laická veřejnost nemaje přístup ke všem informacím, aby byla sto udělat si objektivní názor na problematiku rozšíření event. zavření skládky, může přinejmenším konstatovat toto:

Řevnice jsou nádherně položeným městečkem na břehu řeky Berounky, pod souvislým pásmem Brdských lesů. Je to odedávna rekreační oblast vyhledávaná nejen za první republiky, kdy si zde pražáci stavěli honosná letní sídla. I dnes míří houfy turistů i znalců přírody do této oblasti, v zimě, v létě, na jaře i na podzim, aby potklali přímou cestou z Řevnic do Brd, směr Halouny, rozfoukané kontaminované igelitové pytlíky a páchnoucí haldu nazývanou ekologická skládka. Fotky na stránkách firmy Ekos dávno nekorespondují s pohledem, který nabízí turistická, modře značená cesta od Řevnic na Pišťák a Halouny. Nutno konstatovat, že místní, jakož i my, se dnes skládce obloukem vyhýbáme, jdouce raději delší cestou, přes pole.

Co dodat, než to, že prostě skládka hyzdí okolí města, nepřidává na věhlasu a turisti příště vystoupí až v Třebáni nebo už v Dobřichovicích.

Komu je tohle jedno, ať hodí kamenem!

A kdo po tomto komentáři nemá už ani chuť jít se na to podívat osobně, nechť se podívá na naše fotky, aby viděl, jak vypadá ekologické skládkování netříděného odpadu v Řevnicích. Líbí se Vám tento stav? Nám tedy nikoliv! A to se uvažuje o tom, že z ekonomického hlediska bude nutné tento binec rozšířit na ještě větší plochu, nejlépe dvojnásobnou………

Pavel Vávra a Kateřina Kroftová

 

A co k tomu starosta města v posledním čísle Ruchu:

Pohledů na tuto problematiku je samozřejmě více a musím zde konstatovat, že ani jedna z variant není optimální. Společnost EKOS má zastupitelům předložit k posouzení obě možnosti a podle nich bude zastupitelstvo rozhodovat o možnostech řešení. Pro případné rozšíření bude také velice podstatné zda se společnost EKOS dohodne s vlastníky předmětných pozemků. Jistě bychom uvítali, kdyby tento záměr a jeho následná realizace zde nevznikl, je však naším úkolem se s ním vypořádat tak, aby to našemu městu přineslo co nejméně problémů. Osobně se těším na dobu, kdy budou moci zastupitelé zaměřit své úsilí i jiným směrem, zejména k rozvoji našeho města. Přeji vám krásné dny.

Miroslav Cvanciger